Pravidla hryÚčelem hry minigolf je dopravit míček ze základního pole do cílového prostoru (jamky) co nejmenším počtem úderů.

Nedosáhne-li hráč jamky na 6 pokusů, počítá se mu 7 úderů a pokračuje na další dráze.

Dráhy bez červené čáry se hrají pouze ze základního pole.

U drah s červenou čarou se považuje překážka za překonanou, pokud míček přejede jednou tuto čáru. Dále se již dohrává za překážkou, i když míček přejede červenou čáru zpět.

Opustí-li míček dráhu před překážkou (červenou čarou), hraje se vždy znovu ze základního pole. Opustí-li míček dráhu za překážkou, hraje se z místa, kde míček dráhu opustil. Při vypadnutí míčku z dráhy se nezapočítává trestný úder.

Je-li míček u mantinelu nebo překážky, smí hráč míček přeložit kolmo na nejbližší černou čáru.


Podrobnější pravidla případně vysvětlí obsluha minigolfového hřiště.Přejeme příjemnou hru
vykricnik_seda.png, 1,5kB

NEVSTUPUJTE NA HRACÍ DRÁHY
VÍCE INFORMACÍDoporučujeme využít i další naše služby: